ઇન્ડક્શન હીટિંગ કોઇલ્સ ડિઝાઇન અને મૂળભૂત પીડીએફ

ઇન્ડક્શન હીટીંગ કોઇલ્સ ડિઝાઇન અને મૂળભૂત પીડીએફ એક અર્થમાં, ઇન્ડક્શન હીટિંગ માટે કોઇલ ડિઝાઇન એ અનુભવપૂર્ણ ડેટાના વિશાળ સ્ટોર પર બાંધવામાં આવી છે, જેનો વિકાસ સોલેનોઇડ કોઇલ જેવા ઘણા સરળ ઇન્ડક્ટર ઇન્ડિયા ભૂમિતિથી થાય છે. આને કારણે, કોઇલ ડિઝાઇન સામાન્ય રીતે અનુભવ પર આધારિત હોય છે. લેખની આ શ્રેણી મૂળભૂત ઇલેક્ટ્રિકલની સમીક્ષા કરે છે ... વધુ વાંચો