ઇન્ડક્શન હીટિંગ ફંડામેન્ટલ્સ પીડીએફ

ઇન્ડક્શન હીટિંગ ફંડામેન્ટલ્સ શારીરિક સિદ્ધાંતો ઇન્ડક્શન હીટિંગની લાક્ષણિકતાઓ work વર્કપીસમાં ઉચ્ચ તાપમાન (મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં). Heating ટૂંકા હીટિંગ સમય માટે powerંચી શક્તિની ઘનતા (ઘણી એપ્લિકેશનોમાં). • ઉચ્ચ આવર્તન (ઘણી એપ્લિકેશનોમાં). • થર્મલ સ્ત્રોતો વર્કપીસની અંદર હોય છે. ઇન્ડક્શન હીટિંગ ફંડામેન્ટલ્સ ઇન્ડક્શન-હીટિંગ-ફંડામેન્ટલ્સ.પીડીએફ