ઇન્ડક્શન હીટિંગ થિયરી પીડીએફ

આ પુસ્તકના "હીટ ટ્રીટિંગ મેટલ" ના અધ્યાયમાં જણાવ્યા મુજબ, ટ્રાન્સફોર્મર અને મોટર વિન્ડિંગ્સમાં ગરમી ઉત્પન્ન થતી હોવાનું જાણવા મળ્યું ત્યારે ઇન્દ્રક્શન હીટિંગની નોંધ સૌ પ્રથમ કરવામાં આવી હતી. તદનુસાર, ઇન્ડક્શન હીટિંગના સિદ્ધાંતનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો જેથી હીટિંગ નુકસાનને ઘટાડીને મહત્તમ કાર્યક્ષમતા માટે મોટર્સ અને ટ્રાન્સફોર્મર બનાવી શકાય. વિકાસ … વધુ વાંચો

ઇન્ડક્શન હીટિંગ સિદ્ધાંત અને એપ્લીકેટ્સનો પીડીએફ

સંશોધન ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શન માટે સરળ રીતે ઇન્ડક્શન, ઇન્ડક્શન હીટિંગ સિદ્ધાંત અને એપ્લિકેશનો પીડીએફ ડાઉનલોડ, ઇલેક્ટ્રિકલ વાહક સામગ્રી (ધાતુઓ) માટેની હીટિંગ તકનીક છે. ગંધ અને ધાતુઓની ગરમી જેવી કેટલીક થર્મલ પ્રક્રિયાઓમાં ઇન્ડક્શન હીટિંગ વારંવાર લાગુ પડે છે. ઇન્ડક્શન હીટિંગમાં મહત્વપૂર્ણ લાક્ષણિકતા છે કે જે સામગ્રીમાં ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે… વધુ વાંચો