હેન્ડહેલ્ડ ઇન્ડક્શન બ્રેઝિંગ કોપર ટ્યુબિંગ અને ફિટિંગ

હેન્ડહેલ્ડ ઇન્ડક્શન બ્ર Braઝિંગ કોપર ટ્યુબિંગ અને ફિટિંગ પ્રક્રિયા ઉદ્દેશ્યિત ઇન્ડક્શન બ્રેઝિંગ કોપરથી તાંબુ: ½ "ડબલ્યુએસ -10 હેન્ડહેલ્ડ ઇન્ડક્શન બ્રેઝિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને બ્રેઝિંગ એલોય અને ફ્લક્સ સાથે કોપર ટ્યુબિંગ અને કોપર ફિટિંગ. સાધનો ડીડબ્લ્યુએસ -10 હેન્ડહેલ્ડ ઇન્ડક્શન બ્રેઝિંગ હીટર મટિરિયલ્સ fit કોપર ફિટિંગ • કોપર ટ્યુબિંગ • સિલ્વર બ્રેઝિંગ એલોય (પૂર્વ રચના) • ફ્લક્સ પ્રક્રિયા: કોપર… વધુ વાંચો